Zespół Szkół Publicznych im. A. Mickiewicza w Mąkolicach
Niedziela, 14 Lutego 2016 r.

Kontakt: Mąkolice 95-015 Głowno woj. łodzkie | tel: (0 42) 7195545 | fax: (0 42) 7195545 | e-mail: zspmakolice@gmail.com

Menu główne
Ostatnie zdjęcia

Budynek szkoły
o projekcie

Rozmiar: 6677 bajtów
Logo projektu

"Mała szkoła, wielka szansa na rozwój talentów każdego ucznia"

Szkoły na terenie gminy Głowno realizują od początku nowego roku szkolnego projekt unijny "Mała szkoła, wielka szansa na rozwój talentów każdego ucznia". W Zespole Szkół Publicznych w Mąkolicach, w ramach tego projektu, odbywają się zajęcia pozalekcyjne zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczniów, oraz rodziców. Wyrazili oni swe potrzeby w ankiecie przeprowadzonej w ubiegłym roku szkolnym. Z zajęć korzystają dzieci zdolne, chcące rozwijać swe kompetencje kluczowe, jak również uczniowie mający problemy z nauką (dysproporcje, bariery edukacyjne, brak wsparcia ze strony rodziców). Szkoła zostanie również wyposażona w pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć. Główne działania projektu w Zespole Szkół Publicznych w Mąkolicach to zajęcia wyrównawcze z języka polskiego (2 grupy po 2 godz. tygodniowo), zajęcia wyrównawcze z matematyki (2 grupy po 2 godz.), zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego (2 grupy po 2 godz.), koło języka rosyjskiego (2 grupy po 2 godz.) i koło teatralne (1 grupa po 2 godz.). Rezultatem działań powinna być poprawa wyników sprawdzianów i egzaminów, wzrost motywacji do nauki, oraz aspiracji zawodowych i osobistych. Dyrektor Wioletta Przyżycka wyraża zadowolenie, że zajęcia cieszą się zainteresowaniem uczniów i wysoką frekwencją na nich.

Rok szkolny 2010/2011

OSTATNI WYJAZD W RAMACH PROJEKTU "MAŁA SZKOŁA WIELKIE SZANSE NA ROZWÓJ TALENTÓW KAŻDEGO UCZNIA"

W dniu 16.06.2011 odbyła się wycieczka do Pałacu Poznańskiego w Łodzi. Niestety to był już ostatni wyjazd w ramach projektu: "Mała szkoła wielkie szanse na rozwój talentów każdego ucznia". Zwiedzanie Pałacu Poznańskiego był okazją do poznania historii Łodzi - jak się okazuje mało znaną przez uczniów naszego regionu. Po zwiedzeniu Pałacu nastąpił spacer i oprowadzenie po dziedzińcu "Manufaktury" - miejsca związanego ze świetnością i potęgą przemysłu bawełnianego w Łodzi XIX wieku. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z wyjazdu.

NIEBIESKI DZIEŃ DZIECKA W ARLEKINIE

Uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Mąkolicach, którzy pojechali 29 maja na przedstawienie do Teatru Arlekin w Łodzi bawili się doskonale nie tylko na przedstawieniu kukiełkowym pt. "Niebieski piesek", ale również po jego zakończeniu. Wcześniej widzowie poinformowani byli, że przychodzą tego dnia do Teatru w strojach niebieskich. Z okazji Dnia Dziecka ci, którzy mieli na sobie strój w kolorze niebieskim otrzymali upominki. Kolor związany był z głównym bohaterem tego przedstawienia, czyli niebieskim pieskiem. Ale to jeszcze nie koniec niespodzianek, gdyż później widzowie szukali ukrytych na widowni niebieskich piesków. Udany wyjazd zakończono w Mc'Donalds.

WYCIECZKA DO ŁÓDZKIEGO EXPERYMENTARIUM

W ramach projektu: "Mała szkoła wielka szansa na rozwój talentów każdego ucznia", 14 maja 2011 roku uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Mąkolicach uczestniczący w zajęciach pod opieką p. Haliny Marcinkowskiej wyjechali na wycieczkę do łódzkiego Experymentarium przy Manufakturze. Uczestnicy podekscytowani oglądali wystawę "Tajemnice starożytnego Egiptu", wędrowali po "przeklętym" grobowcu, poznawali tajniki legendy o klątwie faraona. Następnie na wystawie "Tajemnice fizyki" bawiąc się przyrządomi interaktywnymi zgłębiali w pasjonujący sposób prawa fizyki. Na zakończenie wycieczki w koleżeńskiej atmosferze uczniowie zjedli posiłek w Mc'Donalds.

PREZENTACJE KULTURALNE

W dniu 19 i 20 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Głownie miała miejsce XIII edycja Prezentacji Kulturalnych Szkół Podstawowych. W przeglądzie udział wzięło dziewięć grup teatralnych ze szkół podstawowych z Głowna, Lubiankowa, Mąkolic, Popowa Głowieńskiego i Koźla. Dwudniowe prezentacje zgromadziły młodą widownię, która obejrzała w dniu 19 kwietnia 2011 roku pięć przedstawień a w dniu 20 kwietnia cztery. Szkoła Podstawowa nr 2 z Głowna wystawiła przedstawienie pt "Miłka kłamczucha", Szkoła Podstawowa nr 3 "Brzydkie Kaczątko", Szkoła Podstawowa z Koźla przedstawienia "Jak Kubuś Puchatek i jego przyjaciele ratowali stumilowy lat" oraz "Dobry uczynek skrzatów", Szkoła Podstawowa nr 1 "Jaś i Małgosia", Szkoła Podstawowa w Lubiankowie przedstawienia "Czerwone Kapturki" i "Jaskiniowcy" , Szkoła Podstawowa w Popowie "Wygrana" natomiast dzieci z naszej Szkoły Podstawowej w Mąkolicach wystawiły przedstawienie "Czerwony Kapturek". Wszystkie prezentacje choć posiadające różnorodną tematykę były bardzo ciekawe i pouczające a stroje aktorów odzwierciedlały w pełni przedstawianą sztukę. Wszyscy aktorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a każda występująca grupa statuetkę.

WYCIECZKA DO TEATRU

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mąkolicach, Popowie Głowieńskim i Lubiankowie uczęszczający na zajęcia kółek teatralnych w ramach projektu "Mała szkoła wielka szansa na rozwijanie talentów każdego ucznia" współfinansowanego przez Unię Europejską pojechali do teatru Arlekin w Łodzi na przedstawienie pt "Najzwyklejszy cud". Wcześniej dzieci wzięły udział w warsztatach teatralnych gdzie poznawały różnego rodzaju lalki biorące udział w występach (marionetki, kukiełki czy też jawajki). Po obejrzanym przedstawieniu mali aktorzy wrócili do Głowna gdzie w Pizzerii czekał na nich poczęstunek. Wycieczka do teatru była bardzo dobrym pomysłem gdyż rozbudziła w dzieciach wiele pozytywnych emocji jak również pozwoliła na zawarcie nowych znajomości z kolegami z innych szkół.

Zajęcia z języka angielskiego

Rok szkolny 2010/2011

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach po 10 uczestników. W obu grupach przeprowadzono testy diagnozujące poziom wiadomości i umiejętności językowych. Zajęcia prowadzi nauczyciel języka angielskiego - mgr Małgorzata Wieteska. Tematyka zajęć jest zgodna z treścią podstawy programowej z jęz.angielskiego. Podczas zajęć omówiono następujące zagadnienia:

 • grupa podstawowa - przywitanie się i pożegnanie, przedstawienie siebie, alfabet, liczebniki (0-30), nazwy sprzętów w klasie, nazwy przyborów szkolnych, czasownik `to be`
 • grupa gimnazjalna- ćwiczenia na reagowanie językowe, doskonalenie techniki czytania i słuchania, opracowanie słownictwa dotyczącego `człowieka`

Rok szkolny 2009/2010

Zajęcia realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach po 10 uczestników + 3 z listy rezerwowej
Zajęcia prowadzi mgr Małgorzata Wieteska - nauczyciel j. angielskiego. W obu grupach przeprowadzono testy diagnozujące poziom wiadomości i umiejętności językowych. Jednym z narzędzi są również karty pracy ucznia. Tematyka zajęć jest zgodna z treścią podstawy programowej z j. angielskiego.
Celem zajęć jest

 • wyrównywanie poziomu nauczania,
 • umotywowanie do dalszej nauki języka
Cieszy wysoka frekwencja na zajęciach, wsparcie i zainteresowanie ze strony rodziców, dowożenie dzieci na zajęcia.

Zajęcia z informatyki

Rok szkolny 2010/2011

Grupa pierwsza (szkoła podstawowa) liczba osób - 10
Grupa druga (gimnazjum) liczba osób - 10
Zajęcia prowadzone są w poniedziałki i piątki. Zajęcia prowadzone są przez mgr Błażeja Wieteskę nauczyciela informatyki. Zgodnie z przyjętymi kryteriami ustalono harmonogram zajęć. Przeprowadzono test diagnozujący i jego analizę. Podczas zajęć zrealizowano następujące zagadnienia:

 • szablony w dokumencie edytora tekstu - tworzenie dyplomu
 • autokształty w edytorze tekstu
 • graficzny interfejs użytkownika
 • podstawowe funkcje systemu operacyjnego
Tematyka zajęć jest zgodna z treścią podstawy programowej z informatyki. W ramach zajęć korzystano z wszystkich pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu: tablicy interaktywnej, aparatu fotograficznego, głośników.

Rok szkolny 2009/2010

Grupa pierwsza (szkoła podstawowa) liczba osób - 10 (+ 2 rezerwowe)
Grupa druga (gimnazjum) liczba osób - 10 (+ 2 rezerwowe)
Zajęcia prowadzone są przez mgr Błażeja Wieteskę nauczyciela informatyki (gimnazjum w środy i czwartki, szkoła podstawowa w soboty). W obu grupach przeprowadzono testy diagnozujące poziom wiadomości i umiejętności informatycznych, dokonano analizy wyników testu oraz ewaluacji (za pomocą ankiet) mającej na celu uwzględnienie potrzeb edukacyjnych (jednym z narzędzi są karty pracy).
Celem zajęć jest:

 • zwiększenie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym i internetem,
 • rozwijanie zainteresowań informatycznych
Dotychczas zrealizowano następujące etapy:
 • sporządzono listę uczestników zajęć zgodnie z przyjętymi kryteriami,
 • dokonano analizy potrzeb i oczekiwań uczniów (diagnoza i ewaluacja początkowa)
 • zajęcia realizowano zgodnie z harmonogramem i programem (w środy, czwartki i soboty)
Cieszy wysoka frekwencja uczniów na zajęciach

Koło języka rosyjskiego - gimnazjum

Rok szkolny 2010/2011

Zajęcia prowadzi jeden nauczyciel, Krystyna Słomska. W zadaniu bierze udział 10 uczniów - 2 chłopców i 8 dziewcząt. W tym czasie przeprowadzono test diagnozujący. Tematyka zajęć poświęcona była dzieleniu się wrażeniami z wakacji: dialogi, dłuższe wypowiedzi, rozumienie ze słuchu. Utrwalano też formy deklinacyjne przymiotnika z rzeczownikiem.

Koło języka rosyjskiego - szkoła podstawowa

Rok szkolny 2010/2011

Zajęcia prowadzi jeden nauczyciel, Krystyna Słomska. W zadaniu bierze udział 10 uczniów - 4 chłopców i 6 dziewczynek. Na pierwszym zajęciu przeprowadzono test diagnozujący. Tematyka pozostałych zajęć poświęcona była wspomnieniom z wakacji oraz utrwaleniu form czasownika I i II konigacji.

Koło przyrodnicze - gimnazjum

Rok szkolny 2010/2011

W zadaniu uczestniczy jedna grupa licząca 10 osób i 2 uczniów z listy rezerwowej. Są to uczniowie kl. III. Zajęcia prowadzi jeden nauczyciel- Halina Marcinkowska. Sprawdzono poziom umiejętności przez przeprowadzenie testu diagnozującego. Analiza wyników testu pozwoliła na ustalenie listy uczestników. Zgodnie z przysłanymi kryteriami i sugestiami uczniów, ustalono harmonogram zajęć. Tematyka zajęć obejmowała:

 • biologia, komórki w ujęciu ewolucyjnym,
 • obserwacją mikroskopową komórek roślinnych i zwierzęcych w oparciu o gotowe preparaty i preparaty własnoręczne przygotowane,
 • tkanki zwierzęce i ich rodzaje, obserwację mikroskopowę preparatów.

Koło przyrodnicze - szkoła podstawowa

Rok szkolny 2010/2011

W zadaniu uczestniczy jedna grupa licząca 10 osób. Są to uczniowie kl. V. W tym zajęcia prowadzi jeden nauczyciel- Halina Marcinkowska. Sprawdzono poziom umiejętności poprzez przeprowadzenie testu diagnozującego. Na tej podstawie ustalono listę uczestników. Zajęcia realizowane są zgodnie z programem i harmonogramem. Uczniowie zajmowali się w tym czasie następującymi zagadnieniami:

 • części morfologiczne roślin,
 • budowa korzenia i ich rodzaje i funkcje,
 • rodzaje łodyg i ich funkcje,
 • budowa kwiatu i kwiatostany,
 • budowa owoców i nasion oraz sposób ich rozsiewania,
 • liście, ich rola i rodzaje.
Pracowano w oparciu o zielniki przygotowane przez uczniów w wakacje oraz okazy przez nich zebrane.

Zajęcia z języka polskiego - gimnazjum

Rok szkolny 2010/2011

Zgodnie z przyjętymi kryteriami ustalono harmonogram zajęć. W zadaniu uczestniczy jedna grupa, licząca 10 osób. Są to uczniowie klasy I. Zajęcia prowadzi jeden nauczyciel, J.Siedlecka. Sprawdzono poziom umiejętności poprzez przeprowadzenie testu diagnozującego. Analiza wyników pozwoliła na ustalenie listy uczestników. Zajęcia realizowane są zgodnie z programem i harmonogramem. Praca obejmowała:

 • podmiot i jego rodzaje,
 • czytanie tekstów ze zrozumieniem,
 • środki stylistyczne,
 • bajkę jako gatunek literacki,
 • ćwiczenia ortograficzne.
Zakupione tablice, z zasadami pisowni ułatwiają prowadzenie zajęć.

Rok szkolny 2009/2010

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów kl. V i VI szkoły podstawowej z deficytami lub mających trudności w nauce języka polskiego. Uczestniczą w nich świadomi swoich braków uczniowie, którzy wcześniej przeszli rekrutację.
Główne cele edukacyjne lekcji wyrównawczych to:

 • uzupełnienie wiadomości z zakresu kształcenia literackiego i językowego
 • rozbudzenie wiary w możliwości pokonywania trudności. Treści kształcenia obejmują: czytanie, pisanie, mówienie, korzystanie z informacji oraz zagadnienia gramatyczne
Zrealizowane zagadnienia dotyczą:
 • doskonalenia techniki czytania ze zrozumieniem
 • omawianie czytanych tekstów i formułowanie wniosków
 • redagowanie reklamy, zaproszenia, ogłoszenia
 • nazywanie i wskazywanie środków stylistycznych (epitety, porównania)
 • części mowy (rzeczownik, w tym nazw przypadków, końcówek fleksyjnych rzeczowników, rodzaju rzeczownika, rzeczowników bliskoznacznych i przeciwstawnych)

Zajęcia z języka polskiego - szkoła podstawowa

Rok szkolny 2010/2011

Zgodnie z przyjętymi kryteriami ustalono harmonogram zajęć. W zadaniu uczestniczy jedna grupa, licząca 10 osób. Są to uczniowie klasy VI. Zajęcia prowadzi jeden nauczyciel, M.Malinowska. Sprawdzono poziom umiejętności poprzez przeprowadzenie testu diagnozującego. Analiza wyników testu pozwoliła na ustalenie listy uczestników. Zajęcia realizowane są zgodnie z programem i harmonogramem. Praca obejmowała:

 • zdanie pytające, rozkazujące, oznajmujące
 • zdanie, równoważnik zdania,
 • leksykalne środki stylistyczne: epitet i porównanie,
 • związek rzeczownika z czasownikiem i przyimkiem,
 • pisownię wyrazów z "rz" i "ż",
 • rzeczowniki żywotne i nieżywotne, osobowe i nieosobowe,
 • temat i końcówkę w odmianie rzeczownika,
 • czytanie ze zrozumieniem,
 • redagowanie zaproszenia,
 • rzeczownik, a w tym rzeczowniki żywotne i nieżywotne, osobowe i nieosobowe, rzeczowniki nazywające czynności i cechy.
Stosowane pomoce dydaktyczne to :
 • słowniki
 • plansze ortograficzno-gramatyczne
 • testy szóstoklasisty
 • Rok szkolny 2009/2010

  Zajęcia przeznaczone są dla uczniów kl. V i VI szkoły podstawowej z deficytami lub mających trudności w nauce języka polskiego. Uczestniczą w nich świadomi swoich braków uczniowie, którzy wcześniej przeszli rekrutację.
  Główne cele edukacyjne lekcji wyrównawczych to:

  • uzupełnienie wiadomości z zakresu kształcenia literackiego i językowego
  • rozbudzenie wiary w możliwości pokonywania trudności. Treści kształcenia obejmują: czytanie, pisanie, mówienie, korzystanie z informacji oraz zagadnienia gramatyczne
  Zrealizowane zagadnienia dotyczą:
  • doskonalenia techniki czytania ze zrozumieniem
  • omawianie czytanych tekstów i formułowanie wniosków
  • redagowanie reklamy, zaproszenia, ogłoszenia
  • nazywanie i wskazywanie środków stylistycznych (epitety, porównania)
  • części mowy (rzeczownik, w tym nazw przypadków, końcówek fleksyjnych rzeczowników, rodzaju rzeczownika, rzeczowników bliskoznacznych i przeciwstawnych)

  Zajęcia wyrównawcze z matematyki - gimnazjum

  Przygotowano listę uczestników zgodnie z przyjętymi kryteriami, a także ustalono harmonogram zajęć. Zajęcia wyrównawcze prowadzi mgr matematyki Anna Michalak. Zdiagnozowano poziom umiejętności poprzez przeprowadzenie testu diagnozującego umiejętności i wiedzę uczniów. Dokonano analizy wyników, co pozwoliło ustalić potrzeby i oczekiwania uczestników. Zajęcia realizowane są zgodnie z harmonogramem i programem. Dokonano analizy dotychczasowych osiągnięć oraz ewaluacji mających na celu uwzględnienie potrzeb edukacyjnych.
  Dotychczas pracowano nad:

  • Mnożeniem ułamków zwykłych. Ułamkami piętrowymi
  • Porównywano ułamki dziesiętne i okresowe
  • Dodawaniem i odejmowaniem ułamków dziesiętnych
  • Procentami w życiu codziennym- podwyżki, przecena, lokaty, kredyty, podatek VAT
  • Odczytywaniem informacji zawartych w tabelach
  • Odczytywaniem informacji diagramów kołowych i słupkowych

  Zajęcia wyrównawcze z matematyki - szkoła podstawowa

  Przygotowano listę uczestników zgodnie z przyjętymi kryteriami, a także ustalono harmonogram zajęć. Grupa liczy 10 osób + 2 z listy rezerwowej. Zajęcia wyrównawcze prowadzi mgr matematyki Anna Michalak. Zdiagnozowano poziom umiejętności poprzez przeprowadzenie testu diagnozującego umiejętności i wiedzę uczniów. Dokonano analizy wyników, co pozwoliło ustalić potrzeby i oczekiwania uczestników. Zajęcia realizowane są zgodnie z harmonogramem i programem. Dokonano analizy dotychczasowych osiągnięć oraz ewaluacji mających na celu uwzględnienie potrzeb edukacyjnych.
  Dotychczas pracowano nad:

  • Obliczeniami pamięciowymi i zastosowaniem ich w działaniach tekstowych
  • Pisemnym dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem, dzieleniem liczb naturalnych
  • Rozwiązywaniem zadań tekstowych
  • Układaniem treści zadań do podanych działań
  • Kreśleniem odcinków w skali

  Koło matematyczne - gimnazjum

  Rok szkolny 2010/2011

  Zgodnie z przyjętymi kryteriami ustalono harmonogram zajęć. W zadaniu uczestniczy jedna grupa licząca 10 osób. Zajęcia prowadzi nauczyciel matematyki- A. Michalak. Przeprowadzono test diagnozujący i jego analizę. Pozwoliło to na ustalenie listy uczestników zajęć. Są to uczniowie klasy III gimnazjum.

  Rok szkolny 2009/2010

  Grupa liczy 10 osób. Zajęcia prowadzi mgr matematyki Anna Michalak. Zdiagnozowano poziom umiejętności poprzez przeprowadzenie testu diagnozującego umiejętności i wiedzę uczniów. Dokonano analizy wyników, co pozwoliło ustalić potrzeby i oczekiwania uczestników. Zajęcia realizowane są zgodnie z harmonogramem i programem. Dokonano analizy dotychczasowych osiągnięć oraz ewaluacji mających na celu uwzględnienie potrzeb edukacyjnych
  Dotychczas pracowano nad:

  • Wzorami skróconego mnożenia,
  • Rozwiązywano równania i nierówności stopnia pierwszego z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia
  • Trójkątem Pascala
  • Graficznym rozwiązywaniem układów równań
  • Rozwiązywaniem układów trzech równań
  • Wyznaczaniem wzorów funkcji liniowej

  Koło teatralne - szkoła podstawowa

  Rok szkolny 2010/2011

  Zgodnie z przyjętymi kryteriami ustalono harmonogram zajęć oraz przygotowano listę uczestników. W zadaniu uczestniczy jedna grupa licząca 17 osób. Są to uczniowie klasy I -III. We wrześniu zajęcia prowadziła B. Sikora, od października zajęcia prowadzi K.Rzepa ( pedagogika wieku dziecięcego). Rozpoznano umiejętności uczniów oraz zidentyfikowano ich potrzeby w oparciu o test diagnozujący. Zajęcia realizowane są zgodnie z programem i harmonogramem. Dotychczasowe działania: -zapoznanie z planem pracy koła, ćwiczenia i zabawy na koncentrację uwagi i pamięć, ćwiczenia fonacyjne i dykcyjne, przygotowanie wierszy na Dzień Nauczyciela.

  Rok szkolny 2009/2010

  Grupa liczy 16 uczniów z klas II i III. Zajęcia prowadzi nauczyciel - B. Sikora, wykształcenie - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Dotychczasowe działania:

  • integracja grupy poprzez zabawy wstępne i zapoznawcze
  • przygotowanie i wygłoszenie wierszy z okazji Święta Edukacji Narodowej
  • przeprowadzenie ćwiczeń w mówieniu (oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, dykcyjne)
  • ćwiczenie pamięci, wzbogacanie słownictwa, doskonalenie techniki czytania

  Rozmiar: 6677 bajtów
  Konkursy
  Osiągnięcia uczniów naszej szkoły w konkursach i zawodach sportowych >>
  Projekt  Strona główna
  Autor:Błażej Wieteska
    powrót na górę